نتایج جستجو برای عبارت :

سوگند بتی یا قاطع دعوا و شرایط آن

به استناد سایت آیین دادرسی دینا و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا مستلزم درخواست مدعی یعنی طرفی است که ادعای او بی دلیل بوده و رد ادعا را منوط به سوگند مدعی علیه می نماید . همچنین بر اساس قانون نحوه تقاضای سوگند بتی یا قاطع دعوا می توان به صورت کتبی یا شفاهی باشد ؛ همچنین نحوه درخواست سوگند بتی یا قاطع دعوا به صورت کتبی نیز می تواند ضمن دادخواست و یا به صورت لایحه به دادگاه تقدیم شود . زمان درخواست سوگند بت
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، اتیان سوگند بتی در دادگاه و صدور قرار اتیان سوگند بتی منوط به وجود شرایطی است که از جمله این شرایط می توان به مواردی همچون بدون دلیل بودن ادعای مدعی ، انتساب ادعا به شخص ادا کننده سوگند ، قابلیت سوگند برای ادعای مطرح شده ، وجود شرایط قانونی در شخص برای ادای سوگند اشاره کرد . علاوه بر این ، اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا منوط به درخواست مدعی می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اتیان سوگند بتی یا قاط
 به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، دادرس شرایط اتیان این سوگند را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز شرایط ، قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا را صادر خواهد کردبا صدور قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا توسط دادگاه ، مشخص می شود که سرنوشت پیروزی یا محکومیت مدعی در اثبات ادعای خود بستگی به این سوگند خواهد داشت . در قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا ، موضوع سوگند و همچنین شخصی که باید این سوگند را ادا نماید مشخص می شود . علاوه بر این ، م
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد ادعای مدعی ساقط و یا اثبات می شود . به موجب ماده 1325 قانون مدنی " در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است ، مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید ". بنابراین در سوگند بتی یا قاطع دعوا ، با سوگندِ تنها ، یا ادعا محکوم به رد شده و یا به اثبات می رسد ؛ بر خلاف سوگند تکمیلی که مکمل دلیل ناقص دیگری است و بر خلاف س
به استناد سایت آیین دادرسی دینا از جمله آثار قسم قاطع دعوا می توان به مواردی اشاره کرد که عبارتند از : 1) این نوع سوگند سبب خاتمه بخشی به دعوا و پایان یافتن آن می گردد ؛ 2 ) پس از اتیان سوگند بتی ، دیگر دلایل منافی با سوگند مطرح شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت ؛ 3 ) در صورت اثبات دروغ بودن سوگند ، آن سوگند ارزش و اعتباری در دادگاه نخواهد داشت و در صورتی که حکمی با استناد به آن صادر شده باشد ، قابل اعتراض خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، سوگند یا قسم در حقوق اخباری تشریفاتی است که به موجب آن ، شخصی خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر راستی گفته خود یا پا بر جا ماندن بر عهد خود گواه می گیرد . بر اساس ماده 281 این قانون سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( و الله ، بالله ، تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد . اما با توجه به تعریف سوگند ، می توان آن را به دو دسته کلی سوگند عهدی و سوگند قضاییتقسیم بندی کرد که سوگند قضایی خود به سه
+قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی میشود را قرار قاطع گویند.
- این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر میگردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند.
-این قرارها غالباً به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان و… صادر میشود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر میگردد.
- به عبارتی قرارهای قاطع دعوا زمانی صادر می شوند که دادگاه نتواند در ماهیت
❗️رأی دادگاه : رأی اتخاذ تصمیم دادگاه پس رسیدگی و سنجش دلایل طرفین دعوا است. رأی اعم از حکم قضایی و قرار صادره از دادگاهها است.❗️حکم : چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ... نامیده می شود. (ماده299 ق.آ.د.م)❗️قرار : چنانچه تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعـوا بوده و قاطع آن نباشد (قـرار تحقیقاتی) یا راجـع به ماهیت دعوا نبوده ولی قاطع آن باشد (قرارهای نهایی) و یا نه راجع به ماهیت دعوا و نه قاطع آن باشد(قرار موقت)
در خصوص اینکه پیامدهای ادای سوگند توسط مدعی و مدعی علیه چیست ، به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، ادای سوگند بتی یا قاطع دعوا در صورتی در قانون پیش بینی شده است که مدعی برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیلی ارائه نکرده باشد و در مقابل ، مدعی علیه ادعای او را انکار کرده باشد . در چنین شرایطی به درخواست مدعی ، مدعی علیه باید سوگند یاد کند که در این صورت ادعای مدعی ساقط می شود ؛ ولی اگر مدعی علیه سوگند یاد نکند و ادای سوگند را به مدعی رد کند ، این بار
چکیدههر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز
هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر
عهده او است(ماده ۱۹۷آیین دادرسی مدنی). سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار
می‌روند که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.
سوگند نیز
اخبار از مشاهدات  و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه
قرار دادن خداوند. شخصی که قسم یاد می‌کند در حقیقت به شهادت پروردگار
متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک ن
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در خصوص نکول سوگند توسط مدعی علیه ، می توان گفت هر گاه مدعی علیه ( خواهان یا خوانده دعوا ) ، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری که در ردّ سوگند به مدعی دارد نیز استفاده نکرده و این موضوع را به دادگاه اعلام کند ، دادگاه سه بار به مدعی علیه اخطار می کند که یا سوگند ادا نماید و یا سوگند را به مدعی علیه رد کند ؛ در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد . با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار
به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، برای پاسخ به این سوال که قسامه چیست باید گفت که قسم یا قسامه به معنای سوگند خوردن یا گناه و شاهد قراردادن خداوند است بر اینکه فرد ادا کننده سوگند بیانات خود را درست می گوید . اثبات دعوا با قسامه در جرایمی که مجازات آن تعزیر و حدود است قابل اثبات نیست . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اثبات دعوا با قسامه در امور کیفری بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1384/قسامه-در-امور-کیفری.html
 
انواع احضاریه:✏️۱- احضار متهم :هنگامی که قاضی دلایل کافی در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دست
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در خصوص تاثیر قسم نسبت به اشخاص دیگر یا پیامد های سوگند نسبت به اشخاص ثالث ماده 1332 قانون مدنی حایز اهمیت است که بر اساس این ماده : " قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده اند و قائم مقام آنها موثر است " . به همین دلیل علی القاعده سوگند یا قسمی که در خلال دادرسی مطرح شده است ، در خصوص سایر اشخاصی که در فرایند رسیدگی به دعوا حضور نداشته اند و به نوعی شخص ثالث محسوب می شوند ، تاثیری نخواهد داشت . برای دریافت ا
به استناد سایت آیین دادرسی دینا یکی از انواع سوگند بر اساس قانون ، سوگند استظهاری است که مبنای فقهی دارد . مفهوم و معنای سوگند استظهاری در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است . بر اساس ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص سوگند استظهاری چنین مقرر داشته است : " در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود " .  البته بر اساس ماده 1133 قانون مدنی این حکم در مور
با گذشت ۲-۳ هفته از اون دعوا و فشار عصبی هنوز نمیتونم بخوابم و هرشب خواب دعوا و قتل و... میبینم . هنوزم دلم باهاش صاف نیست و دوست ندارم باهاش حرف بزنم حتی یک مقدار پول دارم میخوام با کمکش لپ تاپ بخرم ولی تو ذهنم کلا قیدش زدم چون نمیخوام باهاش حرفی بزنم . به جز سلام ذاتا هیچ حرف دیگه ای باهاش ندارم . دلم میخواد یا این زندگی تموم شه یا عمر من . چون واقعا درعذابم دیگه تحمل دعوا ندارم ... حالم خوش نیست :( 
به استناد سایت آیین دادرسی دینا شرایط و نحوه صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی در دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است ؛ با این وجود با عنایت به مواد مختلفی از این قانون و رویه قضایی دادگاه ها در می یابیم که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا در شرایطی اقدام به صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی می نماید که بینه ارائه شده توسط مدعی ناقص باشد و دعوای مذکور ، جزء موارد مصرح در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی باشد . علاوه بر این ، صدور قرار ا
 اولین نظام دادرسی وقدیمی ترین نظام دادرسی می باشد که مربوط به قرن نهم میلادی است که می توان ریشه هایش را در قانون گذاری رم پیدا کرد و دارای ویژگی هایی  به شرح ذیل می باشد:۱. ضرورت طرح شکایت شاکی یعنی اگر تا زمانی که زیان دیده از بزه شکایتی به عمل نیاورد دادرس مربوطه حق رسیدگی به موضوع اتهام رو نخواهد داشت‌.۲. فقدان نهادی به عنوان تعقیب یعنی دادسرایی وجود نداشت که موضوع تعقیب ورسیدگی را برعهده بگیر وپرونده مستقیما نزد قاضی ارائه می‌گردید.۳.
کاش یه الزام قانونی هم بود که اونایی که دعوا میکنن، اگه وسط دعوا چیز میز پرت کردن و شکست و خرد و خاکشیر شد خودشون جمع و جور کن، جارو بکشن و تمیز کاری کنن. نه که قرت بزنن بیرون و اون بدبختی که حتی شاهد صحنه لذتبخش گیس و گیس کشی هم نبوده مجبور بشه جور این‌ها رو بکشه.
بررسی سوگند و آثار حقوقی آن در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 65 صفحه پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد. چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه کشورمان است.بحث سوگند در قانون مدنی بعنو

 
 
 
زن و شوهرهایی که دعوا نمی‌کنند، طلاق میگیرن.
آیا تا حالا به این قضیه فکر کردید که نتیجه زندگی بدون درگیری، چه چیزی می‌تواند باشد؟ آیا زندگی متاهلی بدون بحث و دعوا امکان‌پذیره؟ اصلا در چه شرایطی بین زن و شوهر بحثی صورت نمی‌گیرد؟
ادامه مطلب
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، به موجب ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای مهلت برای اتیان سوگند در دادگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده " اگر کسی که باید سوگند یاد کند ، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود ، به او یک بار مهلت بدهد " . بنابراین بر اساس این ماده شخصی که بر اساس مقررات قانونی باید ادای سوگند نماید ، در صورتی که نسبت به ادای سوگند در دادگاه تقاضای مهلت کرده ب
امشب با همسرم دعوای خیلی بدی داشتیم.خیلی بد...
دیشب هم دعوا داشتیم.خوب که فکر میکنم میبینم در طول هفته چهار پنج بار دعوا داریم.اعصابم خیلی بهم ریخته.بارها و بارها به طلاق فکر کردم ولی هیچوقت مثل امشب جدی بهش فکر نکردم.همش با هم جنگ و دعوا داریم سر چیزای بی ارزش و باارزش...
خیلی همدیگه رو اذیت میکنیم.واقعا زندگی مزخرفی برای خودمون درست کردیم.حالم از زندگیم بهم میخوره.خدایا حالم خیلی بده...
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشید باید از این و
زن و شوهرهایی که دعوا نمی‌کنند، طلاق میگیرن.

آیا تا حالا به این قضیه فکر کردید که نتیجه زندگی بدون درگیری، چه چیزی می‌تواند باشد؟ آیا زندگی متاهلی بدون بحث و دعوا امکان‌پذیره؟ اصلا در چه شرایطی بین زن و شوهر بحثی صورت نمی‌گیرد؟
ادامه مطلب
 به نام خدا
ماهی: راستی حوری، می‌گم شما خیلی خونسردین، حتما هیچ وقت باهم دعوا نمی‌کنین؟!
من: چرا! دعوای خواهری همه دارن دیگه!
دکتر شین: نه بابا! تو حوری رو تصور کن که جیغ می‌زنه، گریه می‌کنه، غر می‌زنه، یا جدی جدی فحش می‌ده:-)))
من: خب منم آدمم دیگه!
دکتر شین: خب نهایتش می‌گی: از تو انتظار نداشتم و بعد پنج دقیقه سکوت می کنی:-))
من: خب معمولا بعد از دعوا سکوت می‌کنن دیگه:/
ماهی: کی واسه دعوا سکوت می‌کنه آخه؟! :|

چنین تصور گوگولی مگولی طوری دوستان از
 
[خدایا] هر گاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد تو او را خراب کردی ...
خدایا ... به هر که و هر چه دل بستم دلم را شکستی و عشق هر کسی را به دل گرفتم قرار از من گرفتی... تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و هیچ خیر و امیدی نداشته باشم...
تو این چنین کردی  تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم و جز تو به چیزی یا کسی امید نبندم ...
خدایا تو را بر همه این نعمت ها شکر می کنم.
 
... خدایا به آسمان بلندت سوگند، به عشق سوگند، به شهادت سوگند، به علی سوگن
هیچ‌وقت نیاز نبوده است با کسی دعوا کنم. جز با وحید. آن هم به خاطر این بوده که خانواده تمایل نداشتند ما را در کلاس‌‌های ورزشی ثبت نام کنند (استعدادش را هم در ما نمی‌دیدند). از طرفی با بچه‌های توی کوچه هم روابط خاصی نداشتیم. انرژی‌مان می‌ماند لای عضلات.
هر هفت هشت روز یک بار با هم به توافق می‌رسیدیم که باید سر چیزی با یکدیگر دعوا کنیم. بعدش گلاویز می‌شدیم و روی فرض به هم می‌پیچیدیم. بعد از چند ثانیه دوباره توافق می‌کردیم که دعوا را به روی تخ
از این دعواها خسته شدم
مامان و آبجی  هر روز با هم دعوا می کنن. آرزومه برم برای خودم خونه مستقل بگیرم و از این دعواها راحت بشم.طاهرم آرومه از درون داغون 
یه وقتای با این دعواها ی چند ساله دست و پاهام  میلرزه.سردردهام زیاد شده و تمرکزم رو از دست می دم
از زمانی که ف توی زندگیش مشکل پیدا کرد و اومد اینجا دردسر ما بیشتر شد 
خدایا به ادمات بفهمون با جیغ و داد و بیداد هیچ مشکلی حل نمیشه 
اینا همه حق الناسه.چرا توی یه خونه باید این همه حرفهای تکرار باش
‍ 
 
‍ تکنیک هایی برای تربیت_فرزندانم
 
 
وقتی کودک اشتباه کرد، بایستی با لحن قاطع با او صحبت کرد:
به سمت او بروید و از همان جا که ایستاده اید بر سرش فریاد نزنید.
خم شوید به اندازه ای که همقد او شوید.
مستقیم در چشمهایش نگاه کنید.
اگر خواست رویش را برگرداند، دستهایش را بگیرید و به او بگویید: "لطفا به من نگاه کن"
باید دو لحن شما اثری از خشونت و تهدید نباشد.
به آرامی بگویید که چه خطایی کرده: " اجازه نداری کسی رو بزنی ازت میخوام که اینکار و تکرار نکنی"
ما شب برگشتیم و دعوامون شد که این چه وضع رفتاره صبا خانم. این همه مگه حرف نزدیم با هم که وقتی خوشحالی یا وقتی عصبانی‌ای آروم باش. چرا آروم نیستی. خلاصه که دعوا شد در حد بزن بزن و آخرش خونین و مالین افتاده بودیم یه گوشه و فکر میکردیم. این پست حاصل فردای اون شبه. الآنم حالم خوب نیست. به هیچکسی هم هیچ ربطی نداره. موضوع فقط خودمم. با خودم حلش کنم دیگه اینجوری دعوا نمیشه.
یه مبحثی داریم به نام حریم شخصی و من تو این ربع قرن زندگی تونستم با یه راه حل حریم شخصیمو حفظ کنم اونم با دعوا
یعنی حتما باید با طرف مقابل که اکثرا هم دخترا هستن با دعوا فضولیا و کنجکاوی هاشون رو پاک کنم
خلاصه اینکه فعلا پای خیلیا رو از زندگیم بریدم تا بعدش یاد بگیرم چجوری میتونم کلا حریم شخصیمو حفظ کنم
به استناد سایت آیین دادرسی مدنی دینا ، ادای سوگند تکمیلی در دادگاه ، نیازمند درخواست خود مدعی می باشد که درخواست سوگند تکمیلی در دادگاه می تواند به صورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد ؛ علاوه بر این یکی از شرایط تقاضای قسم تکمیلی آن است که حتما باید از طرف خود مدعی به عمل آید و خود وی هم باید سوگند تکمیلی یاد کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه درخواست سوگند تکمیلی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1582/شرایط-و-نحوه-درخواست-سو
به استناد سایت آیین دادرسی دینا گاهی شخصی که باید طی جلسه رسیدگی اتیان سوگند در دادگاه ادای سوگند کند ، به دلایلی این امکان برای وی وجود نخواهد داشت که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه رسیدگی کننده به ناچار باید جلسه ادای سوگند را تجدید کند تا در فرصتی مقتضی ادای سوگند امکان پذیر شود که از جمله موارد تجدید جلسه اتیان سوگند دادگاه می توان به عدم حضور شخص در دادگاه ، درخواست مهلت از دادگاه ، بیماری ، زندانی شدن ، حوادث قهری  و مسائل
اربعین راز خدا هستی و سوگند عدد
شیعیان واژه ی رمز تو وَ احباب توایم
نقطه ی وصل جهان پهنه بین الحرمین
کربلا تا به نجف موکب ایجاب توایم
چشمه ی عشقی و ما تشنه ترین های زمین
عاشقانِ عطش و تشنگی ناب توایم 
راهی از عشق تو تا خانه ی ارباب جهان
راهیان حرم و نقطه ای از قاب توایم
اربعین آخر عشقی و جهانی هستی،
دلبر نازی و ما عاشق بی تاب توایم
این چه شوریست که از عطر تو عالمگیر است ؟
مست آن رایحه ، درگیر تب ناب توایم
غلغله بر همه ارکان جهان از نامت
روشن از نو
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، یکی از انواع سوگند قضایی ، سوگند تکمیلی می باشد ، اما در خصوص اینکه تعریف سوگند تکمیلی چیست ، می توان گفت سوگند تکمیلی سوگندی است که مدعی ، برای تکمیل دلیل ناقصی که ارائه نموده است ، ادا می کند . بنابراین از جمله شرایط قسم تکمیلی می توان به لزوم ادای آن از طرف مدعی و در شرایطی است که برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیل شرعی مورد قبول دادگاه ارائه نکرده باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط قسم تکمیل
مشکل از جایی شروع میشه که بنا رو میذاریم به قضاوت در حالی که میتونیم این کارو نکنیم! اگر در مورد یک شخص فکر اشتباهی داریم میتونیم بهش بگیم که توجیهمون کنه نه اینکه اون فکر اشتباه رو اونقدر توی ذهنمون تکرار و بزرگ کنیم که دیگه نشه جمعش کرد.
وقتی با یکی سر یه موضوعی دعوا داریم بهش بگیم فلانی من سر فلان موضوع باهات دعوا دارم. قانعمون کرد چه بهتر نکرد خدا همراهش باشه. هیچوقت نباید حاضر باشیم با فکر اشتباه خودمون یهو رابطه رو خاتمه بدیم و کینه اند
تعبیر خواب دعوا با مرده
در این مطلب از سایت جسارت می خواهمی در مورد تعبیر خواب دعوا با مرده صحبت کنیم. شاید هر کسی این خواب را ببیند ناراحت شود که با مرده دعوا می کند ولی باید توجه داشت بسیاری از خواب ها ظاهر خوبی ندارند ولی تعبیر خواب خوبی دارند مانند تعبیر خواب دعوا کردن.
تعبیر خواب دعوا با مرده همسر
معبرین غربی معتقدند که اگر در خواب مشاهده کردید که به همسر یا نامزد مرده خود دعوا می‌کنید نشانه آن است که شما تلاش می‌کنید تعدادی از احساسات د
بسم الله الرحمن الرحیم
خیلی وقتها آدمها به شوخی یا جدی از دعواهاشون میگن؛ 
من با خودم فکر میکنم ما تو این ١٥ سال یکبار هم دعوامون نشده؛ دعوا به این معنا که یکی اون بگه، یکی من. به این معنا که صدامون بالا بره، که درگیری لفظی پیش بیاد. شده که من دلخور شدم، ناراحت شدم، با سردی برخورد کردم ولی دعوا نشده.
می دونی چرا؟ 
چون او انقدر منیت نداره، انقدر سِلمه، انقدر بی توقعه که هرچقدر هم در مقابلش قرار بگیری، دعوایی رخ نمیده!
انقدر خوبه، که بعضی وقتها
برای اینکه حس خودم هم بد هست 
اما سرکار خیلی گرمه 
خیلی زیاد 
فقط اینکه فردا شبکارم 
خسته ام 
از این زندگی مسخره که همیشه در بزنگاه های حساس با یک دعوا همه چی برچیده میشه خسته ام 
مدت زیادی بود دعوا نکرده بودم 
و حالا دیروز دقیقا دیروز باید دعوا کنم 
سر روزه ای که به عمد و برای میل دلم نبود که نگرفته بودم 
روز اول رمضان میخواستم روزه بگیرم اما چون برای وسواسیم قرص میخورم خواب موندم (دو قرص که هر دو خواب‌آورن) 
و اینو نمتونم به مامان بگم 
که اگ
جلو بچه ها همدیگه رو بوس نمیکنن چون زشته 
ولی جلو بچه ها تا بخوای دعوا میکنن
مگه غیر از اینه که بچه ها از بزرگترا یاد میگیرن ؟
خب چرا به جای محبت کردن به همدیگه ، دعوا رو یاد بچه ها میدیم ...؟
+ خیلی از رفتارای ما ادما مثل یه چرخه ست 
اینکه بزرگ میشیم و یه سری کارا رو میکنیم و یه سری رفتار ها رو داریم بازتاب خیلی اتفاقات بچگیمونه خب بیایم یه جا با این اتفاقات خاتمه بدیم ! هوم ؟
+ از خودم شروع کردم ، تو رفتارم با دور و بریام ! تهش اینه که نتیجه نمیگیرم
برام جالبه که دو نفر آدم اینقدر خوش‌اخلاق باشن که حتی وقتی در موضع تجاری کلاااان دارن با هم بحث میکنن بازم حتی ذره‌ای از اصول اخلاقیشون عدول نکنن و از هم دلخوری و کینه به دل نگیرن.
آقای کارفرما با آقای دکترِ ما دوست و رفیق بوده. البته از سطح این دوستی خبر ندارم ولی واقعا برام عجیبه که با وجود این بحث‌های عمیق و ریشه‌ای چطور اینقدر نسبت به هم خیرخواه و بزرگمنش هستند که با روی باز همو می‌پذیرن.
صد بار به هم گفتن به ضرس قاطع تو داری اشتباه میگی
مطابق قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرم از دلایلی مانند اقرار، شهادت و… استفاده می‌شود. ممکن است این سؤال پیش آید که اگر کسی دلیل کافی برای اثبات وقوع جرم از سوی شخص دیگر یا برای اثبات بی‌گناهی خود در اختیار نداشته باشد، آیا می‌تواند با قسم خوردن ادعای خود را ثابت کند؟ پاسخ این است که جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع حدّ یا تعزیر باشد (مانند سرقت، روابط نامشروع و …) به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود، و فقط قصاص، دیه، ارش (دیه‌ی غیرمعین
اقراربه خودخواسته که دادگاه راازهر دلیل دیگری بی نیاز وپرونده را آماده صدور حکم می کند رااقرارقاطع می نامند.اقرار تنها امری راثابت می نماید که مقر به آن خبر داده است .اقرارغیر قاطع ؛«اقراربه مقدمات دعوا »نیزخوانده می شود.اقرارقاطع وغیرقاطع ،نباید بااقرارصریح وضمنی ویابااقرارکلی وجزیی اشتباه شود اقرارقاطع وغیر قاطع ممکن است دردادگاه ،درخارج ازدادگاه ،کتبی وشفاهی ،صریح وضمنی باشد.حکم راجع به فسخ نکاح ،چنان چه مستند به نظریه یک یاچند کا
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات و نحوه اتیان سوگند در دادگاه مشخص شده است که بر اساس این ماده : " سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ ، دادگاه کیفیت آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید . در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود . برای دریافت اطلاعات ب
حکایت:
«شخصی شتر، گم کرد. سوگند خورد که اگر شتر را پیدا کند آن را به یک درم بفروشد. چون شتر را یافت از سوگند خود پشیمان شد. برای آنکه سوگند خود را نشکند گربه ای را در گردن شتر آویخته و بانگ زد: که چه کسی می خرد؟ شتری را به یک درم و گربه ای را به صد درم؟ اما هر دو را با هم می فروشم. شخصی آنجا بود؛ گفت: این شتر ارزان بود؛اگر این گربه را در گردن نداشت».
بازنویسی:
شخصی شتر خود را گم کرده بود. قسم خورد که اگر شتر خود را پیدا کند آن را به یک درم بفروشد(به ازای
«... بده.. بدبد.. دروغین بود هم لبخند و هم سوگند.
دروغین است هر سوگند و هر لبخند
و حتی دلنشین آوازِ جفتِ تشنه‌ی پیوند...»
(توضیح شعر: کَرَک یا همان بلدرچین آوازی دارد شبیه به تلفظ "بدبده". صیادان برای صید این مرغ حیله‌ی عجیبی به کار می‌برند. می‌گویند موقع شکارش توری می‌اندازند و آواز کَرَک ماده (یا نر) را تقلید می‌کنند تا نر (یا ماده) به هوای آن آواز بیاید و به دام افتد.)
حالا شما بگویید یک چنین شاعری چرا باید اخوان ثالث باشد؟ درستش این نبود که اخو
به گزارش ایرنا، شبکه خبری زی نیوز نوشت: رام نات کویند رییس جمهوری هندصحت و صلاحیت رسم سوگند اول وزیری نارندرا مودی را تایید کرد. پس از مودی سایر وزرای کابینه او از یکسره راجنات سینگ، وزیر کشور، سوشما سواراج وزیر امور خارجه و نیرمالا سیتارمان وزیر دفاع هند سوگند یاد کردند. رهبران احزاب مخالف از عموم مان موهان سینگ مطلع وزیر سابق، راهول گاندی و سونیا گاندی رهبران حزب دنده و صنعت گران و ستارگان بالیوودی در تشریفات سوگند نارندرا مودی شرکت کرد
دانلود اهنگ دفعه دیگ ک چشامو میبندم نمیخوام ببینم خواب تو رو
اهنگ سوگند دفعه دیگ ک چشامو میبندم
اهنگ دفعه ی دیگ ک چشامو میبندم
دانلود اهنگ دفعه دیگه ک چشامو میبندم

دانلود اهنگ سوگند دفعه ی دیگه که چشامو میبندم
دانلود اهنگ دفعه ی دیگ ک چشامو میبندم
دانلود اهنگ دفعه دیگه نمیخوام ببینم خواب تورو
دانلود آهنگ سوگند بلیط یک طرفه
  حس خوبی بهم دست داده.در دقایق اولیه
سال 98 هر اتفاقی که بگی افتاد...سر هرچی دعوا   
 می کنیم،بعد آشتی می کنیم...خیلی
ما جالب هستیم.حالا خوب شد تو مهمونی های عید دعوا نشد.ولی این عید رو خوب ارزیابی
می کنم،چون همه کار رو انجام دادم از جمله شیطونی ها... خیلی حال می ده.ولی اگه بهم بگن 98 اولش و آخر 97 چجوری
بود می گم:بره دیگه برنگرده.چون واقعاً حوصله من سر رفته و خیلی بی کارم.در مورد عیدی ها حرف نمی زنم،چون ممکن
هستش یه کسی دلش بخواد انقد داشته باشه... یه
کانادا شده عین میدون جنگ
 
ایرانیا واقعنی از نژادهای مختلفن
ترکیه ای ها واقعا از نژادهای مختلفن
اینقدر بینشون دعوا نیست که بین کاناداییا هست.
brag
drag
show off
هر کوفتی که فکر میکنین
از صبح تا شب دعوا میکنن سر نژاد
فرست نیشن ها خیلی خیلی عصبانی و ناراحتن.
 
یعنی اوضاع اینقدر اینجا خرابه
که من به این فکر میکنم
 
که که واقعا ایرانیا با چه شهامتی اینجا بچه میارن؟!
 
بعید میدونم این کشور بیشتر از سی سال دیگه دووم بیاره.
 
جدا اوضاع خرابه.
 
نگاه نکنین که م
تا این‌جا روزم چندتا دعوا و دلخوری با دو نفر دیگه در پی داشته. البته الف توی آخرین دعوا ازم معذرت خواهی کرد ولی من هنوزم با بغض نشستم و نمی‌تونم حواسم رو جمع کنم. از سین به‌خاطر حواس پرتی اش عصبانی شدم و اونم ناراحت شد از رفتارم. وضعیت امتحانام هم خوب نیست. امتحان عملی رو نسبتا خوندم و بلدم اما تئوری هیچ در هیچ. به‌خاطر اینکه دانش قبلی اش رو ندارم. فردا هم نمی‌تونم قسمت آخر گیم او ترونز رو ببینم. شایدم تایم ناهار به‌جای درس خوندن اون رو ببینم
#راههای_اثبات_جنایت
راه های ثبوت قتل دردادگاه؛اقرار،شهادت ،قسامه،علم قاضی است.
قصاص ودیه با«سوگند»نیزقابل اثبات است.

أرش وضرروزیان ناشی از جرایم نیز با«سوگند»اثبات می شود.
لوث و قسامه
قسامه برای اثبات محکومیت یا برائت از ارتکاب جنایت ویااثبات نوع جنایت به کار می رود.
درصورتی که اصل جنایت به طریق دیگری غیر از قسامه ثابت شده باشد، قسامه برای اثبات نوع و خصوصیات جنایت مورداستفاده قرار می گیرد.
✍قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان
ده روز گذشته شاید بدترین ده روز عمرم بود..انقد که حرص خوردم، غصه خوردم، گریه کردم، دعوا و بحث کردم...اصن یه وضی...البته این به اون معنا نیس که الان همه چی اوکی شده..همه چی هنوز همونه..منتهی فعلا حرص و غصه نمیخورم و نشستم ببینم اخر این فیلم هندیمون چی میشه...شاید باور نکنید ولی ده روزی هس از هادسون خبر ندارم...هر وقت هم پیامی رد و بدل شده داشتیم دعوا میکردیم مامانم که میگه رفته زن گرفته خیالت راحت!!! واقعا از مادرم بابت همدردی و رک گوییش ممنونم منم به
بعد از چند روز دعوا و قهر بالاخره آشتی کردیم.
تو این دعوا خیلی حرفها زده شد و بی حرمتی شد
من میگم: هر دعوایی یک قدم پیش میره به سمت نابودی حرمت ها
به خودم و گذشته ام که فکر میکنم از الان خودم خجالت میکشم
من همونی نبودم که میگفتم احترام
عزت
اقتدار مرد
من همونی بودم که شعار دوستی خانواده میدادم
و...
چقدر شعار و حرف زدم
ولی حالا که باید عمل کنم ؛ تاب کوچکترین مسئله رو ندارم.
من دختری بودم که به خیال خودم داشتم سخت بار میومدم که روزای همسری پرباری داش
  حس خوبی بهم دست داده.در دقایق اولیه
سال 98 هر اتفاقی که بگی افتاد...سر هرچی دعوا   
 می کنیم،بعد آشتی می کنیم...خیلی
ما جالب هستیم.حالا خوب شد تو مهمونی های عید دعوا نشد.ولی این عید رو خوب ارزیابی
می کنم،چون همه کار رو انجام دادم از جمله شیطونی ها...       خیلی حال می ده.ولی اگه بهم بگن 98 اولش و آخر 97 چجوری
بود می گم:بره دیگه برنگرده.چون واقعاً حوصله من سر رفته و خیلی بی کارم.در مورد عیدی ها حرف نمی زنم،چون ممکن
هستش یه کسی دلش بخواد انقد داشته با
چند روز پیش یکی از بچه هایی که توی فنی حرفه ای تازه باهاش آشنا شدم میگفت داره میخونه برای آزمون کانون وکلا یهو از من پرسید تو برای ارشد نمیخونی و من یک " نه " قاطع بهش گفتم! تعجب کرد که چقدر قاطع و مصمم گفتم نه و لااقل میدونم تکلیفمو توی این زمینه!امروز رفتم سرچ کردم یه تست شغل براساس شخصیت پیدا کردم و انجامش دادم و گفت تیپ شخصیتی من ENTJ هستش و خب به تبع یه سری شغل ها رو هم گفت. 
چند روز پیش هم با فرفری صحبت میکردم و در مورد اینکه چرا زودتر نرفته حقو
همیشه همه ی زخمامو خودم با  دستای خودم مرهم گذاشتم،تنهایی سرمو بالا گرفتم گریه کردم، به خودم برای اشتباهاتم دلداری دادم و از خودم معذرت خواستم،این معنی تنهابودن نیست،معنی خودت ساخته بودنه شاید. تو دلم با بقیه دعوا نکردم با خود گذشتم دعوا کردم خود گذشتمو برای تلاش بیشتر تشویق کردم و اشتباهات گذشته رو تو ذهن خودم قشنگشون کردم،مثل "مردی در تبعید ابدی"ما هممون بعضی وقتا خوشحالیم از ته دلمون بعضی وقتا دلگیریم توی تمام اوقاتمون و بعضی وقتا خست
چقدر من تنهام، لاقل یکی پاشه بیاد بریم بچرخیم.
این چند روزه همش بارون باریده و من همش کنج خونه نشستم. حال و حوصله هیچ کاری رو ندارم.
نشستم تو خونه و صدای جیک جیک این دو تا جوجه رو گوش میدم. خیلی باحالند.
با دستم که بهشون غذا میدم، یکیشون یه تیکه غذا بر می داره و میدوه یه طرف دیگه، اون یکی هم بدون توجه به این که دست من هنوز پر غذاست، می دوه طرف اون یکی تا غذا رو از نوک اون بکشه بیرون و خلاصه این طوری سر یه لقمه نون دعوا می کنند.
ولی شبا خیلی باحاله، ب
به استناد سایت آیین دادرسی دینا دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باید صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد ؛ در غیر این صورت ، خود دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به مرجع دارای صلاحیت ارسال دارد . علاوه بر این خوانده دعوا نیز زمانی که دادگاه را به لحاظ ذاتی یا نسبی صالح به رسیدگی به دعوا نداند ، می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ، ایراد عدم صلاحیت محلی یا ایراد عدم صلاحیت ذاتی نماید که دادگاه در صورت پذیرش
دوست دارم کامک بهم پیام بده .و ازم بپرسه چرا ازش ناراحتم . و دعوا کنیم .از کات کردنِ اینجوری متنفرم .انگار همه چی توی آدم عقده میشه .ولی اون بدتر از این حرفاست و هیچوقت نمیخواد دعوا و بحث کنه . اگرم بحثی بشه میکشه کنارو آخر همه جمله هاش لبخند چندش آور می‌ذاره. ولی با همه ی اینا میخوام بهم پیام بده . اصلا میدونین من دوس ندارم کات  کنم . ینی بعضی وقتا دوس دارم باهاش دوس باشم .ولی اون خیلی عوض شده .راستش به نظرم عوض نشده فقط وقتی بچه تر بودیم نمی‌تونس
بنام خدا که هستی بخش  دو جهانه 
سوگند به  زمانه  که انسان  در زیانه 
به جزء او که خدا در باورش جاودانه 
وپیوسته پی نیکی و انجام  آنه 
که راستی و بردباری همواره  با آنه 
میکنم تقدیم این دوبیت را 
به همسرم که ماهرخ  شیرین  زبانه 
ما معتقدیم که عشق سر خواهد زدبر پشت ستم کسی تیر خواهد زدسوگند به هر چهارده آیه نورسوگند به زخم های سرشار غرورآخر شب سرد ما سحر می گرددمهدی به میان شیعه برمی گرددیا امام زمان انتظار هم از نیامدنت بی تاب شد
نیمه شعبان مبارک
ادامه مطلب
وقتی در روابط زوجی دچار تعارض می شویم یادمون باشه:1) حق نداریم به خانواده های هم توهین کنیم.2) حق نداریم مسائل و مشکلات کهنه رو مطرح کنیم.تو هر دعوا فقط راجع به همون موضوع بحث میکنیم.3) شام و ناهار نپختن و شام و ناهار نخوردن نداریم.همه اعضا مثل حالت عادی باید برای غذا حاضر باشن. 4) سلام و خداحافظی در هر صورت لازمه5) هیچکس حق نداره جای خوابشو عوض کنه.6) هر کس برای آشتی پیش قدم بشه اون یکی باید براش کادو بخره.7) حق نداریم اشتباه طرف مقابلو تعمیم بدیم و ب
تا حالا شده با یکی تو ذهنت حرف بزنی؟!دیدی چه کیفی میده...میشینه جلوت یا کنارت بعد تا هر وقت بخوای باهاش حرف میزنی،میخندی،گریه میکنی یا اصن پیتزا میخوری با نوشابه.تو ذهنت آسمون آبیه،درختا برگای سبز دارن،اشغالا داخل سطل اشغالن،درس‌ها پاس شدن،کارها انجام شدن،جای خنده‌های روی لباست نه توی دل‌ها...
دیشب تو ذهنم داشتم با یکی حرف میزدم.از خاطرات گذشته میگفت.نشسته بودیم تو یه کافه شلوغ.زمستون بود.به قول سوگند گوله برفا می‌رقصیدن ولی من گرمم بود
اهنگ خودت میدونی که من چقدر دوست دارمت

ریمیکس اهنگ خودت میدونی که من چقدر دوست دارم
ریمیکس خودت میدونی که من چقدر دوست دارم
دانلود اهنگ میدونی که من چقدر دوست دارم

دانلود آهنگ خودت میدونی چقدر دوست دارم شماعی زاده
دانلود اهنگ دعوا از شماعی زاده با کیفیت 320
ریمیکس اهنگ ما که دعوا نداریم

دانلوداهنگ ما که دعوا نداریم حسن شماعی زاده
دانلود آهنگ آرون افشار شب رویایی
دانلود آهنگ آرون افشار شب رویایی
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * شب رویایی * با صدای زیبای هنرمند محبوب و مشهور , آرون افشار باشید.
دانلود آهنگ آرون افشار به همراه متن, پخش آنلاین و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Aron Afshar called Shabe Royaei With online playback , text and the best quality in mediac
متن ترانه آرون افشار به نام شب رویایی
من در تب تاب توام خانه خراب توام من من دیوانه ی عاشق
ای تو سر سامان من نیمه ی پن
آبجی هلاکمون کرده ،هر دفعه که دعوا می‌کنن میاد میگه میخوام به هم بزنم هفته ای دو سه بار تقریبا 
هر بار ما به مامان میگیم زود دست به کار شو ...مامان طرف پسره رو می‌گیره و هممون کلافه و عصبی با داد و بیداد قهر میکنیم همه با هم قهر ...جو سنگین 
دیروز آبجی بزرگه گفت هر دفعه دعوا میکنید میای اینجا و اعصاب همه رو خورد میکنی وقتی خوبید با هم چرا نمیای بگی این اخلاقش خوبه این کارا رو میکنه 
خوشیت تنها تنها غمت تو دلِ ما، چقد قشنگ گفت 
دیشب پسره نصف شب زن
استفراغ دخل بیماری که به طرف طور کامل هشیار نیست، خطرناک است؛ سبب مواد استفراغی فصل کنار واصل سارق تنفسی میشود و الکل و بعضی از داروها با گشادکردن رگهای سطحی پوست سبب از دستدادن دمای بدن بیمار یا هیپوترمی میشود. شرنگ ممکن است با خوردن، تنفس، تزریق و ربایش از قطاع الطریق پوست یا پاشیدن برای چشم، رسیده بدن شود. کیسه خواب پَر ماموت از بهترین نوع کیسه خواب های موجود مدخل بازارهای کل دنیاست . اگر پیشنهادی برای بهبود کیفیت کیسه خواب دارید، حتماً
از این به بعد دیگه ساکت نمیمونم هر دفه اسممو اورد دعوا درست میکنم, امروز هم با دعوایی که میشه اعلام حجت میکنم که هر دفه اسممو بیاره اون شب به تعداد دفعاتی که اسممو اورد میترسونمش و اذیتش میکنم. چیه؟ اگه با بیشعوریش سوار مامان بابا شده من از اون بیشعور تر میشم. نمیزارم سوار من  بشه. دیگه یک ذره هم رحم ندارم بهش. رقیه هم خیییییییبلیی راحت میترسه خییلی چیه میخوان هر دفه که بخوام بترسونمش یا اذیتش کنم منو دعوا کنن؟ مهم نی الان رقیه داره اذیتم میکن
اول که باید احساس وروحیه خودرا خوب نگه دارید.
دوم  با افکار خوب روحیه خویش را روغن کاری کنید.
سوم از لحاظ فیزیکی آرامش داشته باشید.
چهارم بگذارید ذهنتان باز باشد تا راه حل ها یکی یکی بیاند.
اساس کارتان را روی خوب فکر کردن بگذارید.
بنابر این  اگر عاقلانه بود قاطع باشید. پس هیچ وقت سست نشوید.
واگر هر رفتاری را صحیح دانستید در انجام آن شک نکنید.
ونهایتا  توکل بر خدا نموده  و ضعف را از خود دور سازید.
خدا جونم خیلى خستم خیلى خیلى
حالم از خودم از این زندگى از همه و همه بهم میخوره 
حالم از این همه ناراحتى ها از این همه ناله ها بهم میخوره 
میتونم بگم دیگه هیچى نمیخوام هیچى هیچى 
حتى دیگه '' عکاسى ''
 '' فوتبال ''
و '' مهندسى مکانیک شدن '' هم نمیخوام 
حتى دیگه نمیخوام هیجده سالمم بشه
دیگه ذوق نمیکنم براى رویاهایى که یه روزى دوست داشتم واقعى بشن
اصن مگه دیگه رویایى مونده ؟! نه
هر جا میرم احساس میکنم همه ازم متنفرم احساس میکنم که حتى حاضر نیستن یه دقی
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در مواردی که دادرس یا قاضی ممکن است از بی طرفی خارج شود ، لازم است تا از رسیدگی به آن پرونده امتناع کند و رسیدگی را به دادرس دیگری ارجاع دهد ، بر اساس ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود قرابت نسبی یا قرابت سببی بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا ، قیمومت و تکفل امور بودن دادرس با یکی از طرفین دعوا ، وراثت دادرس یا خانواده او از اصحاب دعوا ، اظهارنظر سابق دادرس در پرونده ، وجود دعوای حقوقی و جزایی بین دادرس با
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

نماهنگ | هفت پاسخ قاطع رهبر انقلاب به نخست وزیر ژاپن در دیدار روز گذشته
@Khamenei_ir
شهید راه نابودی اسرائیل
شهید محمد مهدی
یک حدیث قدسی هست که آدم را از خجالت آب میکند.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
یا مُطْلَقاً فِی وِصٰالِنا، اِرْجِع!
وَ یا مُحلفا عَلی هجرنا، کَفَر!
إنَّما ابعَدنا اِبْلیس لِانَه لَمْ یَسْجُد لَکَ، فَواعَجَبا کَیْفَ صَالَحته وَ هَجَرتَنا.
ای کسی که وصال ما را ترک کرده‌ای، برگرد!
و ای کسی که بر جدایی از ما سوگند خورده‌ای، 
سوگند خود را بشکن!
ما ابلیس را برای این از خود راندیم که بر تو سجده نکرد.
پس چقدر عجیب است که تو او را دوست خود گرفته‌ای و ما
استاد فاطمی نیا:حدیثی
زیبا از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که موارد بسیاری به بنده
مراجعه کردند که بعد از عمل به این روایت مشکلشان حل شده است! حضرت در یک
جمله کوتاه میفرمایند: (( الاحتمال ، قبر العیوب ))" تحمل و بردباری قَبر عیب هاست"چه طور جسد در قبر پنهان میشود، همه عیب ها با بردباری پنهان میشود.مردی
برایم نقل میکرد که من تا به منزل میرسیدم، همسرم شروع به دعوا میکرد که
چرا تو فقیری؟! چرا من را بیست سال اسیرخود کردی؟! و...! مرد میگفت من
1. دعوا دلیل جدایی نیست.
2. به تعهدات رابطه پایبند باشید.
3. چیزهای مورد علاقه او را بخرید.
4. هنگام ورود و خروج از خانه، همسرتان را ببوسید.
 5. گاهی کنسل کردن یک قرار، به بودن در کنار همسرتان می ارزد.
6. با خانواده او مانند خانواده خود رفتار کنید.
7. گفتن «دوستت دارم» هر چه بیشتر، بهتر.
8. هنگام بیماری با او مهربان باشید.
9. در نبود یکدیگر، کارهای خانه را انجام دهید.
10. از گفتن جوک های توهین آمیز خودداری کنید.
11. وقت شناس باشید.
12. با افرادی که پشت همسر شما
یک آیه از سوره واقعه با صدای استاد عبدالباسط که در روزهای آخر ماه رمضان منتشر شد. اگر تا الان دو تلاوت حشر-تکویر-فجر و قمر-رحمن از عراقِ دهه 50 رو داشتیم، الان باید واقعه-طارق رو هم اضافه کنیم. منظور از حشر همون تلاوت معروفیه که خب اینجا فقط توی مجالس ختم کاربرد داره! این مجموعه مربوط به سفر به عراق هست که اتفاقا عکسهای زیادی هم ازش هست. توضیحات دیگه ای هم قبلا دادم که توی لینک محافل عراق میتونید دنبال کنید. هر چند گفته میشه در سال 1956 بوده ولی به
به خداحافظی تلخ تو سوگند نشدکه تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشدلب تو میوه ممنوع ولی لبهایمهر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشدبا چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهرهیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشدهر کسی در دل من جای خودش را داردجانشین تو در این سینه خداوند نشدخواستند از تو بگویند شبی شاعرهاعاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!از: فاضل نظری
فرخندهاسم آن حضرت است درکتاب اشعیاى پیامبر            قاطعنام شهرى است که به صورت جزیره و بر روى دریا است .طبق حدیثى از حضرت على(ع)، صاحب الامر(ع) پس ازگشودن شهر زنج، عازم قاطع مى شود. (الشیعه والرجعه ج 1، ص 64 1، عقد الدرر، ص 200، احقاق الحق، ج 13، ص 229. "قاطع " نیز اسم حضرت مهدى(ع) است درکتاب قنطرة. (نجم الثاقب باب دوم.)            فردوس الاکبراسم آن حضرت است درکتاب قبرس رومیان            فیروزاسم آن حضرت است در نزد آمان، به لغت ماچار، و درکتاب فرنگان
مست بودیم تو خیابون. یه گوشه نشسته کنار نرده های اونجا. گفتم از زندگی خودم اگر بخوام مضمون بشکم بیرون که باهاش داستانی بنویسم، اون اینه که وقتی میدونم نهایت هرچیزی که با یه آدم دارم بالاخره بوسه است و عشق، باهاش دعوا میکنم. بهش بدی میکنم. مریض نیستما یعنی ممکنه یعنی. ولی اگه کسی مهم نباشه چرا دعوا کنی. گفت باحاله ولی چطور میشه باهاش پیرنگی پیش برد؟ گفتم نمیدونم. شاید اصلا پیرنگی با همچین چیزی پیش نره هیچ وقت تو دنیا. گفت شایدم بره و باید کشفش ک
مانع سوم
هرج و مرج در دعواها !
ما یادگرفتیم که دعوا باید عادلانه باشه!
14 قانون وجود دارد که باید رعایت شود.
1،مشکل به وجود آمده را روشن کنید.
2.فقط روی همون مشکل تمرکز کنید.( مشکلات گذشته رو قاطی دعوا نکنید )
3.سعی کنید ارتباط فیزیکی ملایمی داشته باشید.(قدم زدن و تکان دادن شدید دستان هنگام بحث ممنوع )
(مثلا:دستان همدیگر رو بگیرید .این احساس در آرامش شما و همسرتون بسیار موثر خواهد بود )
4.از طعنه زدن به هم خودداری کنید.حتی اگه همسر شما اهل طعنه زدن اس
تأثیر #محبت به اهل بیت علیهم السلام
 
▪️برید بن معاویه میگوید: در نزد حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام بودم که مردى از اهل خراسان که پیاده از آنجا حرکت نموده بود بر حضرت داخل شد و پاهاى خود را بیرون آورده نشان داد که همه شکافته و پاره پاره شده بود.
▪️عرض کرد: «یابن رسول الله! به خدا سوگند که انگیزه حرکت من از خراسان تا اینجا جز محبّت شما اهل بیت نبوده است.»
▪️حضرت فرمودند: «به خدا سوگند اگر پاره سنگى ما را دوست داشته باشد، خدا او را با ما محش
دانلود اهنگ گفتم سلام خانوم دیگه برام قانون با کیفیت خوب همراه با متن لینک مستقیم دانلود آهنگ جدید سوگند سلام با کیفیت بالا متن اهنگ گفتم سلام خانوم اهنگ جدید سوگند گفتم سلام خانوم
دانلود اهنگ گفتم سلام خانوم
متن اهنگ
ادامه مطلب
 
دیدے یھ وقت میخواے یھ حرفے بزنےهیچڪس حرفتو باور نمیڪنھراهے ندارے جز اینڪھ قسم بخورے‼️میگے: بخدااا به پیغمبر...فلان و بیسار
بھ نظرتون خدا چجورے باید قسم بخوره؟وقتے ماها حرفشو باور نمیڪنیم؟!!
 
«سوگند بھ روز وقتے نور مےگیرد و بھ شب وقتے آرام مےگیرد ڪھ من، نھ تو را رها ڪرده‌ام و نھ، با تو دشمنے ڪرده‌ام»
 
 
اَللّٰهُمَ عَجْل لوَلِیِّکَ اَلفَرَج
 
 
دیدے یھ وقت میخواے یھ حرفے بزنےهیچڪس حرفتو باور نمیڪنھراهے ندارے جز اینڪھ قسم بخورے‼️میگے: بخدااا به پیغمبر...فلان و بیسار
بھ نظرتون خدا چجورے باید قسم بخوره؟وقتے ماها حرفشو باور نمیڪنیم؟!!
 
«سوگند بھ روز وقتے نور مےگیرد و بھ شب وقتے آرام مےگیرد ڪھ من، نھ تو را رها ڪرده‌ام و نھ، با تو دشمنے ڪرده‌ام»
 
 
اَللّٰهُمَ عَجْل لوَلِیِّکَ اَلفَرَج
حمله‌های متعدد اسطوره‌های استقلال تهران به استراماچونی؛ اینبار نوبت به صمد مرفاوی رسید:
زمانی که فقط چند روز به شروع مسابقات لیگ باقی مانده بود و استراماچونی تهدید به جدایی کرد مسولان باشگاه استقلال باید برخورد جدی و قاطع از خود نشان می‌دادند، وقتی او مشاهده می‌کند واکنشی از سوی مدیران استقلال با او صورت نمی‌گیرد تصور می‌کند هر کاری می‌تواند در استقلال انجام دهد
اگر این اتفاقات تکرار شود و استراماچونی به رفتارهایش ادامه دهد کی‌روش
یه احساس ناخوشی درونم دارم به نام ترسِ از دست دادن، که بعضی وقتا عود میکنه و بعضی وقت ها خاموشه. یکی از آورده هاش برام اینه که همه ش این حس رو بهم القا میکنه که اگه یبار با هم دعوامون بشه دیگه فاتحه اون رابطه خونده ست و تمااام ! بعد هی نگرانم که وای دعوامون نشه! دعوامون نشه! دعوامون نشه!
و این استرسِ "دعوا نشدن" رو خیلی از رفتارهام اثر میذاره ! اثرِ بد! مثلا من بعضی وقتا که میخوام یه حرفی بزنم تا ده تا جمله بعدش رو ناخودآگاه تو ذهنم پیش بینی میکنم و
من بعد از اومدن به مدرسه عادی (دولتی) یه زندگی عادی و لذت بخش رو شروع کردم البته به جز قسمت سرماخوردگی و... شبا دیگه خوابم میبره، صبح نماز راحت بیدار میشم؛ روزا یک ساعت میخوابم تقریبا سه ساعت درس می خونم روزی (میدونم واسه کنکور کمه ولی قدم به قدم و آهسته هنوز خیلی وقت هست) شب باشگاه میرم، سعی هم میکنم مطالعه آزاد رو همیشه داشته باشم...از این زندگی راحت یه مسئله‌ای منو آزار میده و اون نیاز داشتن به پول و داشتن مشکل مالی در خانواده است. متاسفانه، ک
ﻣﻨﺘﻈﺮ " ﺑﺎﺵ ، ﺍﻣﺎ " معطل " ﻧﺒﺎﺵ !
 " ﺗﺄﻣﻞ " ﻦ ، ﺍﻣﺎ " توقف " ﻧﻦ !
" ﺻﺒﻮﺭ " ﺑﺎﺵ ، ﺍﻣﺎ " ﺑ ﺧﺎﻝ " ﻧﺒﺎﺵ ! 
" قاطع " ﺑﺎﺵ ، ﺍﻣﺎ " ﻟﺠﺒﺎﺯ " ﻧﺒﺎﺵ ! 
" ﺳﺎﺩﻩ " ﺑﺎﺵ ، ﺍﻣﺎ " ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﺡ " ﻧﺒﺎﺵ ! 
" صریح" ﺑﺎﺵ ، ﺍﻣﺎ " ﺴﺘﺎﺥ " ﻧﺒﺎﺵ ! 
" ﺷﺘﺎﺏ " ﻦ ، ﺍﻣﺎ " ﺷﺘﺎﺑﺰﺩﻩ " 
ﻋﻤﻞ ﻧﻦ ! ﺑﻮ " ﺁﺭﻩ " ، ﺍﻣﺎ ﻧﻮ "ﺣﺘﻤﺎ ! 
" ﺑﻮ " ﻧﻪ " ، ﺍﻣﺎ ﻧﻮ " ﻫﺮﺰ ! "
اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کوله پشتی دخترانه (www.123kif.shop) (http://www.123kif.shop/product-category/backpack/women-laptop-bag/) لطفا از صفحه ما بخواهید.
اگر فردی صفت یا دوستدار جهانگردی هستید، و با ظهر کوله پشتی های شخیص مسافرتی می باشید، سوپر آنلاین مکسی بهترین مکان برای تامین این نیازتان است. هفته مقبل پاریس با نمایش کلکسیون بت خانه - تابستان طراحان بین المللی زنگ مکان های گونه گون شهبانو پاریس برگزار می شود.این رویداد برجست
یکی از مشکلاتی که معمولا در دعاوی حقوقی پیش می آید این است که خوانده (کسی که دعوی علیه او طرح شده است. به دادگاه فراخوانده می‌شود تا به دعوای خواهان پاسخ دهد) در طول مدت دادرسی خواسته (مال مورد دعوا) را به افراد دیگر منتقل می کند و یا بعضا اقدام به آسیب زدن به خواسته می کند. بنابراین قانون گذار در نظام حقوقی ایران برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق خواهان (کسی که دعوایی را طرح می‌کند و از دادگاه می‌خواهد به امری رسیدگی کند)، راهکار قرار تامین خ
1. در تصمیمی انقلابی اومدم شمال!
2. بعد مدت ها اسنپ چتو نصب کردم و با اون فیلتر دهن گشاده که عاشقشم هزارتا ویدیوی مسخره بازی از خودم گرفتم.
3. اقا اقا سوگند خیلی خیلی قشنگ میخونه خیلی!
4. جمعه برمیگردم تهرانِ قشنگم.
5. من بهترین داداش بزرگتر دنیا رو دارم. 
  فر مود بخدا سوگند که گداردن یک حج نزد من از اینکه یک بنده ازاد کنم تا برسد به ده بنده وهفتاد بنده محبوتر است و اگر یک خانواده از مسلمین را کفالت کنم که انها را ا ز گرسنگی برهانم وپیکرشانرا بپوشانم تا ابروی انهارا نزد مردم حفط کنم نزد من ازگزاردن حجی وحجی تابرسد بده حج و هفتاد حج محبوبترتر است
این را برای تو می نویسم که انتهای شب دوبار تماس گرفته ای که من برنداشتم و فردا که می گویم چرا می گویی خسته ام و خودکشی به سر داشتی. و با طعنه می گویی که همین که برنداشتی تصمیم ام را عوض کرد. ببین. من بعد از این سال ها با تمام وجود احساس کرده ام که مسیر زندگی ما هرکدام طوری طراحی شده است که روح ما را متعالی کند. یکی فقر روحش را متعالی می کند، یکی درد جسمی. یکی درد روحی. یکی غربت، یکی فرقت یکی اجتماع. یکی عزیزترینش را از دست می دهد، یکی مالش را می برند،
دارم فراموشش میکنم ، بعد نمیدونین چه دردسری دارم برای اینکه نرم تو پروی توییترش  :)))
هی میخوام بدم میگم گوه نخور ،بشین سر جات!://
والا بخدا ،
آهنگ بلیط یک طرفه ی سوگند به اضافه صحبت با صبا ، فیلم‌گرفتن از خودم‌ و حرف زدن با خودم و در نهایت عظم عظیمم، همه در فراموشیش موثرن:)
یاد دعوا های مامان بزرگ خدابیامرزم و بابابزرگ افتادم. موقع دعوا، مامان بزرگم قهر میکرد و می رفت برای خودش یه چیزی درست میکرد تنهایی میخورد:) و به بابابزرگمم تعارف نمیکرد. بابابزرگمم پا میشد میرفت مغازه. شب که برمی گشت، همه چیز عوض می شد. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. مامان بزرگم کتش رو در می آورد، بابابزرگ می رفت وضو می گرفت و شامشون رو میخوردن. کلی هم قربون صدقه من می رفتند.
یادم میاد چند باری هم مامان بزرگ تهدید به طلاق گرفتن کرد:))) . خیلی ه
بعضی وقتها به این خیلی فکر میکنم
که اگه شما اون ادم/پارتنر/شریک که فکر میکنین ادم فانتزیاتونه
رو پیدا کنین
هم شما خوشحال میشین از ازدواج با اون ادم
هم اون ادم (پسرا مخصوصا) در نگاه اول و در همون هفته اول تصمیمش رو گرفته که شما اون همسر رویایی اون ادم هستین.
بله ما دخترا خیلی فانتزی بزن و گاهی خیلی رویایی و احساساتی میشیم.
ولی پسرا خیلی قاطع هستن. وقتی پسری در نگاه اول یا در هفته اول از شما خوشش میاد و یا حس میکنه شما نیمه گم شده ش هستین،
 
قطعا شم
شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری؟

گفت: دلالان را !

گفتند:‌ چرا؟

گفت: از بهر آن که من به "سخن دروغ" از ایشان خرسند بودم، ایشان "سوگند دروغ" نیز بدان افزودند !

                لعنت خدا بر دلالان شیطان صفت که در این جنگ تحمیلی اقتصادی بر ضد مردم وهموطنان خود توطئه می‌کنند
فرماندار زرند تاکید کرد:
با ساخت و سازهای مجاز و غیر مجاز در بستر رودخانه ها برخورد قاطع شود
فرماندار زرند با تاکید بر اینکه باید برخورد قاطع با ساخت و سازهای مجاز و غیر مجاز در بستر رودخانه ها صورت گیرد، گفت: با ادارات متخلف نیز در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش ندای زرند به نقل از روابط عمومی فرمانداری زرند، حبیب الله خنجری صبح امروز 8 فروردین، در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان که با حضور حسین امیری نماینده مردم در مجلس شورای اس
چند ماهی از مستقر شدن در این خانه نگذشته بود که زوجی به طبقه ی دوم اسباب کشی کردند. 
زن و مرد دائما با هم در حالِ دعوا هستند. وقت و بی وقت. صبح و ظهر و شب و حتی نیمه شب. البته بیشتر شب ها. مرد از سرِ کار به خانه می آید و دعواها شروع میشود. داد زدن ها و فحش دادن ها و در کوبیدن ها. 
زن و مردی که حتی تا چند ماه قبل از این، اتفاقی هم همدیگر را در محوطه ی ساختمان ندیده بودیم، حالا میدانستیم که اسمشان چیست، و کدامشان در دعوا بیشتر داد و فریاد راه می اندازد. ک
لورد کالون یکی از مشهورترین فیزیکدانان تاریخ بریتانیا گفته است:
"دلایلی قاطع و قوی مبنی بر وجود طراحی هوشمند و هدفمند پیرامون خود مشاهده می‌کنیم بر همین اساس، اندیشه الحادی تا حدی احمقانه است که نمی‌توان این حماقت را با واژه‌ها توصیف کرد".
منبع: Journal of Victoria Institute, vol. 124, p. 267
رهبرانقلاب در دیدار اخیر، خطاب به مسئولان قوه قضائیه: باید بفهمند قوّه‌ی قضائیّه دارای #اقتدار است، آنچه را تشخیص میدهد، به آن قاطعاً عمل میکند. این ماندن پرونده‌ها که بنده بارها در همین جلسه‌ی دیدار با قوّه‌ی قضائیّه این را تکرار کرده‌ام، لگد به این حالت است. وقتی پرونده یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال میماند، معنایش این است که دستگاه قضائی در این مسئله دچار «چه کنم - چه کنم» است، نمیداند چه کار باید بکند؛ این نمیشود؛ به هر نتیجه‌ای که ر
کتاب جامعه شناسی و دینیم به وضعیتی دچارن که اگه دست کسی بیفتن میتونه ازشون به عنوان مدرک ارتداد استفاده کنه و اصلا اگه دیگه خیلی معتقد باشه در جا تو خیابون اعدامم کنه:))
انقدر من اظهار لطف کردم توشون یعنی:)) 
گاهی خودمم به خودم میگم خاک تو سرت این چه وضعشه آخه؟:)) ولی خب آدم نمیشم که. خلاصه اگه من مردم اول این دو تا کتابو بسزونید بعد اینجا رو حذف کنید:))
.
پ.ن1: در نقش یک عنصر تخریبگر و از اونجایی که موفق نشدم در عرصه های دیگه ی خانواده اندیشه ی برابر
میگن اگر کسی به واسطه روزه گرفتن در حال یا آینده دچار مشکل بشه
نباید روزه بگیره
ای ایهالناس این فقط برای جسم نیستا برای روح و روان هم هست
یعنی شما اگر به واسطه ی روزه گرفتن بی اعصاب میشی به ضرص قاطع خود خدا هم از اون بالا دو دقیقه بیاد پایین بهت میگه که روزه نگیری 
یعنی وقتی کسی روزه میگیره و پاچه هم میگیره
این آدم روزه بهش واجب نیست بوخودا
نگیرید عاقا نگیرید جنبه ندارید اعصاب ندارید
والا
علم امیر المومنین علیه السلام به تمام اتفاقات آینده (به روایت اهل تسنن)
عبد الرزاق صنعانى، از علمای بزرگ اهل تسنن روایت کرده است:
۲۹۷۰- عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ ، قَالَ شَهِدْتُ عَلِیًّا وَهُوَ یَخْطُبُ وَیَقُولُ : سَلُونِی فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِی عَنْ شَیْءٍ یَكُونُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ وَسَلُونِی عَنْ كِتَابِ اللَّهِ ، فَوَاللَّهِ مَا مِنْ آیَةٍ إِ

تبلیغات

محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سرو نفرین ابدی بر خواننده این برگها آموزش آنلاین کسب و کار پرباز حالا درس | جامع ترین وبلاگ دوره ابتدایی سیم و کابل ☫ رزمنده سایبری ☫ فایل پیک